Randers 1677 - Resen

Fra Randersbro op i byen, til venstre hen forbi
Sct. Clemens Kirke, videre hen forbi Sct. Mortens
og Randers Hospital - senere Randers Kloster,
forbi Vesterport foran det nuværende
Voldbrohus. Se Galgen yderst i billedet.
Se også modellen og de andre kort.
Mølleåen, på billedet til højre for Hospitalet,
passerer Hvide Mølle på vej til Gudenåen.
Voldgraven var visse steder 7 m dyb! Vandet, der
når voldgraven ved Vesterport, er fra Nørreåen!
Øst for landevejsbroen ved Fladbro ses
en ca. 100 m lang rest af den kanal,
Christian III i 1550´erne lod hoveriarbejdende
bønder grave for at lede vand de 5,6 km ind til
Randers til voldgraven! En rest her, tæt på her.
Dronningborg Slot, tidligere Gråbrødrekloster,
ses nær Østerport, der var ret præcist, hvor
Den jyske Hingst nu ses på Østervold.
Ved Rådhustorvet ses Sct. Petri Kirke.
Løsblad med titel RANDERS efter Resen -
en henvisning til bearbejdning af kort i Resen:
Atlas Danicus 1677. Kortet her er lavet før.


Siden her fylder hos Resen 40,5 x 33 cm med forklaring til 58 numre skrevet på siden! Det er en skitse! Man skal lige vænne sig til at Nord her er nederst!
Kobberstikkene fra Peder Hansen Resen: Atlas Danicus 1677 til Christian 5. er genudgivet i 1974 hos Rosenkilde og Bagger, København.
Tegning 1350*Kort 1500 + 1994*Model 1550*Kort 1550*Resen 1677*Prospekt 1748*Prospekt 1797*Kort 1930 + 1963*Luftfotos 1959*1982*1997
Midtbyen*Østbro 2006?*Kort 2007.  Se www.findvej.dk Se midtbyen her. Se også SDFE kortviser med mange muligheder.