B2 Sct. Petri Kirke   

Kirken tilhører Vor Frue Kloster og lå ved Rådhustorvet.
Tårnet blev stående efter kirkens nedrivning
(efter 1529)
og fungerede som brandtårn indtil 1798.

I forbindelse med opførelsen af den daværende Handelsbank
på Rådhustorvets nordside i 1905 kom rester af kirken frem
i lyset.

Et stykke mur findes på Museum Østjylland, Randers.

Se Sct. Clemens Kirke* Sct. Petri Kirke

Nonner ved Vor Frue Kloster * Helligåndshuset

Gråbrødrekloster * Sct. Mortens Kirke 1494

Reformationen * Mads Lang * Poul Helgesen

Sct. Mortens Kirke 1797 * Kristrup Kirke

Sct. Peders Kirke 1902 * Enghøj Kirke 1994

Fra Randers købstads historie, 1952, s. 119, billedtekst:
Romansk murværk (frådsten og kridtsten) fra Sct. Peders kirke.
Fra marts 2007 ses netop dette stykke i udstillingen Middelalderens mennesker  på Museum Østjylland, Randers.