C3 Galgen

Galgen menes i en periode at have stået uden for Vesterport.   

Fra Henning Hall: Ryttere, Rak og Randersborgere s. 51, illustration fra Skalk nr. 1, 1984, der hentede dem fra

Peder Hansen Resen: Atlas Danicus 1677 med kort over de fleste danske byer. Se Randers 1677 - Resen.

Byens kag kunne anvendes ved mindre forbrydelser.

Om straffe se: Galgen  Byens kag  Brandstiftelsesforsøg  Troldkvinde  Den spanske kappe  Politi 1873  Narko og kriminalitet