B2 Byens voldsystem 1550 - model af Randers

Christian d. 3. iværksatte udbygning og forstærkning
af byens voldsystem.
Se mere om vandet til voldgraven (lidt senere end modellen!) i
Randers 1677 - Resen, fint kort, lidt som luftfoto!

Model af Randers 1550 på Museum Østjylland, Randers.
Prøv www.findvej.dk, start her fra Dytmærsken/Østervold.
De ca. 2000 indbyggere boede inden for grænser, der stadig ses i
nutidens gadenavne Østervold, Store Voldgade og Vestergrave.
Nederst ses Randersbro og Sønderport. Videre ind ad
Storegade, forbi Brødregade, forbi tårnet fra Sct. Clemens Kirke
(nedrevet omkring 1730, gadenavn Tårngade er tilbage), forbi den
store Sct. Mortens Kirke til Vesterport, der lå foran nuværende
Voldbrohus ved St. Voldgades udmunding.
Nørreport
var ved Randers Amtsavis ud for avisens indkørsel
lige neden for hovedindgangen. På modellen ses oprindelig
placering af tårnet, nedrevet 1791. Østerport var lige neden
for, hvor Den Jyske Hingst står på Østervold.
Mellem byens dengang nyanlagte torv (nu Rådhustorvet) og
Nørreport ses tårnet fra Sct. Petri Kirke, nedbrudt 1795. Kirken
var rest af benediktinernonneklostret.
2.000 indbyggere Randers år 1550 må sammenholdes med ca.
1.000.000 i hele Danmark, heraf højst 100.000 i byerne!
Se rækken af kort, prospekter og luftfotos:


Tegning 1350*Kort 1500 + 1994*Model 1550*Kort 1550*Resen 1677*Prospekt 1748*Prospekt 1797*Kort 1930 + 1963*Luftfotos 1959*1982*1997
Midtbyen*Østbro 2006?*Kort 2007