B3 Accisebod - Randers 1797

Toldboderne med det karakteristiske svajede pyramidetag lå på
havnen og ved byens porte. Der betaltes told af de varer, som
blev ført fra oplandet til byen for at blive handlet. Fra 1660
tilfaldt tolden byen og ikke kongen.

Fra Henning Hall: Ryttere, Rak og Randersborgere s. 83.
Jes Jessens Randersprospekt fra 1797:

Billedtekst:
Åløbet mellem Skibsholmen og byen er opfyldt, hvorved
Lillebroen er forsvundet. Portalen og Accisen med det svajede
tag ses tydeligt. Broen er blevet bredere og udvidet til en slags
promenade på en af sivholmene. Højt over byen løfter sig det
åbne bakkeland, som i dag er dækket af bebyggelsen omkring
Mariagervejen.

Flintebjerg, kendt fra Grevens Fejde, ses Vejrmølle 1652.
Bag tårnet fra Sct. Petri Kirke  på nordsiden af Rådhustorvet
ses Sct. Laurentii Kirkegård, nu under Ting- og Arresthuset 1862.
I byen var det siden 1609 forbudt at have stråtag!
Den hestedrevne opmudringsmaskine med flaget
skulle naturligvis med på billedet.
Se mere om maleren Jes Jessen.

Tegning 1350*Kort 1500 + 1994*Model 1550*Kort 1550*Resen 1677*Prospekt 1748*Prospekt 1797*Kort 1930 + 1963*Luftfotos 1959*1982*1997
Midtbyen*Østbro 2006?*Kort 2007