B2 Sct. Clemens Kirke 

Sct. Clemens Kirke april 2005.


 

Se Gravsten fra Sct. Clemens Kirke.

 


 Tekst fra Randers købstads historie: Det i Taarngade fundne indgangsparti fra Sct. Clemens Kirke. Den romanske
Sct. Clemens kirkes vestgavl prangede med en portal flankeret af seks smukt udhugne granitsøjler.
Genopstillet og her fotograferet i haven ved det nedrevne Randers Museum, hvor nu den nye del af Kulturhuset ligger.
Søjlebasis ses fra marts 2007 på Museum Østjylland, Randers ved indgangen til den nye udstilling Middelalderens mennesker.
Sct. Clemens Kirke lå ved hjørnet Middelgade / Tårngade, påvist ved udgravninger.

Tekst fra folderen, først om den gamle kirke: Kirken er formentlig byens ældste kirke og blev sandsynligvis opført sidst i 1100-tallet.
Efter reformationen blev den nedlagt. Den blev revet ned 1540, men tårnet blev stående, og Tårngade er opkaldt efter det.
Tårnet brændte i 1671 og blev nedbrudt i 1724-36.
I 1963 fik byen igen en kirke opkaldt efter Sct. Clemens.
Se hjemmesiden fra Sct. Clemens Kirke.

Se Sct. Clemens Kirke* Sct. Petri Kirke * Nonner ved Vor Frue Kloster * Helligåndshuset * Gråbrødrekloster * Sct. Mortens Kirke 1494
Reformationen * Mads Lang * Poul Helgesen * Sct. Mortens Kirke 1797 * Kristrup Kirke * Sct. Peders Kirke 1902 * Enghøj Kirke 1994