A4 "Den Jyske Hingst"  1969   

Sidst i 1950erne var Østervold blevet anlagt, og her var der plads til en
meget stor skulptur. Allerede i 1943 og i 1951 havde der været gjort
forsøg på at få en hesteskulptur til byen, men først i 1959 lykkedes det.
Der blev underskrevet en kontrakt med Helen Schou, som gik meget op
i arbejdet med hesten. Skulpturen blev støbt i bronze i Berlin og kom til
Randers med skib. Den blev afsløret i 1969. Hesten vrinsker, måske
fordi han vejrer hopperne i engene ved fjorden.      

Se Den jyske Hingst.

Lige foran den har man ved udgravninger fundet den gamle Østerport. Se Resen 1677.

Se nederste del af Østervold, dengang Frederikspladsen, under Oversvømmelse 1921.

Nederst på Østervold ses siden 2002 Red Fall af Ingvar Cronhammar.

Se øverste del af Østervold/Frederikspladsen og Iguanbryderne fra 1908, også under

Generalstrejken 1922. Sammenlign med Kort 1930 + 1963 og Luftfoto 1959.

Skulpturen Iguanbryderne blev fjernet i 1962, da Østervold var færdig.

Se Østervold 1999 og april 2007.