Midtbyen - gamle huse

Hos Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune

ses et fremragende og ret nyt Oversigtskort med placering af Fondens ejendomme i Randers.

Sammenlign oversigtskortet over Midtbyen (pdf-fil på 1,3 MB)

med alle andre kort over Randers gennem tiderne.

Afstanden fra Storegades slutning ved vej-Y Middelgade-Brødregade

til vestgavlen af Sct. Mortens Kirke  er ret nøjagtigt 250 m.

Fra kirkegården ved Randers Kloster til Den jyske Hingst hvor Østerport var, er 500 m.

De punkter kan findes på alle kort. Gør det let at finde andre afstande.

Prøv www.findvej.dk, start her fra Dytmærsken/Østervold. Let at bruge,

men ved søgning Postnr/by skal man kun skrive Randers. Nye postnumre savnes her!

Se rækken af kort, prospekter og luftfotos:

Tegning 1350*Kort 1500 + 1994*Model 1550*Kort 1550*Resen 1677*Prospekt 1748*Prospekt 1797
Kort 1930 + 1963*Luftfotos 1959*1982*1997*Midtbyen*Østbro 2006?*Kort 2007