B1 Sct. Mortens Kirke - Randersprospekt 1748  

Kirken påbegyndtes i 1494 som klosterkirke til Helligåndshuset, men med reformationen blev klostret nedlagt,
og fra 1542 fungerede kirken som sognekirke.
Fra 1698 til 1902 var den byens eneste sognekirke. Kirken var opført som en "kullet" kirke, det vil sige uden tårn. Det kom til i 1797.

Fra Sct. Mortens Kirke 1494 - 1994, s. 61,
udgivet 1994 af Randers Amts Historiske Samfund:
Udsnit af Johannes Rasch og H. H. Eegebergs
Randersprospekt
ca. 1748 efter maleren i Randers
Mogens Christian Thranes forlæg.
Den kullede kirke ses fra syd med Kong Hans og
Eske Brocks kapeller på sydsiden.

(Nationalmuseet). (Niels Elswing fot.)
Se Sct. Mortens Kirke med tårn 1797
Altertavler fra 1500 * 1765 og 2004
Sct. Mortens Kirkes hjemmeside
og  Sct. Clemens Kirke* Sct. Petri Kirke 
Nonner ved Vor Frue Kloster
Helligåndshuset * Gråbrødrekloster
Reformationen * Mads Lang * Poul Helgesen  
Sct. Mortens Kirke 1797 * Kristrup Kirke
Sct. Peders Kirke 1902 * Enghøj Kirke 1994
Tegning 1350*Kort 1500 + 1994*Model 1550
Kort 1550*Resen 1677*Prospekt 1748*Prospekt 1797
Kort 1930 + 1963*Luftfotos 1959*1982*1997
Midtbyen*Østbro 2006?*Kort 2007