B2 Gråbrødrekloster 1236-1530

Munkeklostret tilhørte Franciskanerordenen og lå ved Brødregade, hvor nu Slotspladsen er.
I tiden lige efter opførelsen blev klostret flere gange hærget af brand og plyndring, men i
1264 mødtes franciskanere fra Danmark, Norge og Sverige her til møde.

Ved Reformationen 1536 blev klostre over hele landet lagt ind som kongens ejendom!
1529 fremviste kongens foged i Randers til klosterforstanderen et brev, som overlod
klostret til rigshovmesteren. Fogeden og hans ledsagere slog sig ned i klostret, og efter
få dage forlod franciskanermunkene huset og byen for altid! Gråbrødreklostret blev
ombygget til kongeslot under navnet Dronningborg, og klosterkirken blev slotskirke.

Der var i Danmark en række andre Gråbrødreklostre.


Den hellige Frans af Assisi
(1182-1226), som stiftede den munkeorden i 1223,
som efter hans død kaldes Franciskanerordenen.
Munkene kaldtes også Gråbrødre efter farven på deres kutter.
Se Klokken fra Gråbrødreklostret i Køge.

Der var også et Gråbrødrekloster i Kalundborg, som udgraves af  Kalundborg Museum,
og et i Aalborg, hvor Nordjyllands Historiske Museum har afdelingen Gråbrødrekloster Museet.

Se også den udførlige side MIDDELALDERENS FRANCISKANERE I DANMARK - bare en lille del af
en meget omfattende side MARITIM OG HISTORISK INFORMATION  af Jørgen Marcussen.
Se Sct. Clemens Kirke* Sct. Petri Kirke * Nonner ved Vor Frue Kloster * Helligåndshuset * Gråbrødrekloster * Sct. Mortens Kirke 1494
Reformationen * Mads Lang * Poul Helgesen * Sct. Mortens Kirke 1797 * Kristrup Kirke * Sct. Peders Kirke 1902 * Enghøj Kirke 1994