A3 Peter von Spreckelsen, herre på Dronningborg Slot

Da Gråbrødre Kloster blev nedlagt, overgik det til kronen, det blev ombygget og fik navnet Dronningborg efter Christian III´s hustru,
dronning Dorothea. Klosterkirken blev sognekirke under navnet Slotskirken. Ladegården lå øst for byen, hvor bydelen Dronningborg
nu ligger. Slottet blev plyndret flere gange under de tyske og svenske besættelser. I 1662 blev slottet solgt til Peter von Spreckelsen.
Efter hans død gik det tilbage til kronen og blev senere revet ned.
Se mere om Gråbrødre Kloster og Reformationen.
 

To af giverne af lysekroner skiller sig dog ud fra de øvrige.
Den ene er Bodil Andersdatter Steens, som var
husholderske på Dronningborg Slot, og den anden
var den sidste lensmand samme sted, nemlig
Peter von Spreckelsen. Bodil Steens var reelt
Peter von Spreckelsens hustru blot uden kirkens
velsignelse og derfor til folkelig forargelse.


Forholdet gav anledning til denne satiriske tegning på
indersiden af et kistelåg fra sidst i 1600-tallet.

Foto taget med tilladelse på Museum Østjylland, Randers.