Voldbrohus 1900

Omtrent på fotografens plads ved udmundingen af St. Voldgade, da billedet her blev taget, var
Vesterport
i tiden 1505 til omkring 1740. Blegdammen til venstre går langs Randers Kloster, engang
Randers Hospital, som tydeligt ses hos Resen 1677, videre forbi Hvide Mølle og Mølleåen, forbi
Hospitals Kirckegaard (rektangulært felt foran tilsvarende have omgivet af træer), Blegdammen (det
rektangulære mørkegrønne felt) og Forvalterens Hafve (kvadratisk, omgivet af træer). Sådan var turen
efter Resen 1677.      

Se Bygninger af arkitekt Jens Peter Jensen Wærum.
Voldbrohus
er tegnet af arkitekt Jens Peter Jensen Wærum (1855-1926).
Poul Larsen skriver i Historisk Årbog 2006 som sin billedtekst i artiklen
Byens store arkitekt
:

I 1900 opførtes Voldbrohus efter Jensen Wærums tegning på hjørnet af Vestergade
og Blegdammen. Arkitekten lod her sin historicistiske fantasi sprudle i gotisk stil med
hjørnesøjler afsluttet i spidse spir og mellem dem en kamtakket gavl. Han dekorerede
den elegante bygning med en rigdom af detaljer.

Her i Randerstæppet ses flere bygningsværker, som han har tegnet:
Thorsgades Kaserne, den røde bygning opført 1880-81 efter branden
(og derpå stod han bag Ridehuset fra 1887 ved P-pladsen ved Værket)
Randers Tekniske Skole 1891, er nu forreste del af Kulturhuset ud mod Østervold
Søren Møllers Gades Skole 1900, Sct. Josephs Hospital 1903 og Handelsbanken 1905.

Han stod også for en tilbygning til Randers Museum 1911, da blød bund og revner gjorde
handling nødvendig. Den bygning blev nedrevet 1963 og gav plads til den grå betonbygning
fra 1969
, der udgør den største del af Kulturhuset.