B2 Randersbro

Byen opstod, fordi der her var et vadested over de omfattende åsystemer, som
for 1000 år siden delte Jylland på tværs. Senere byggede man broen, som gjorde
det endnu lettere at komme over Gudenåen netop her. Broen er derfor
grundpillen i byens historie, og den er afbilledet på tæppet i symbolsk form som
en blå- og hvidstribet stiliseret bro anbragt oven på Erik Menveds røde kåbe. 
Se også Randersbro hos Resen 1677, maleri 1797 og luftfoto 1982 med nuværende 1961-bro,
der ses under konstruktion på andet luftfoto 1959.
Her postkort fra 1905 fra privat samler med broen 1853 - 1907, hvor fotografen
stod i et vindue over nuværende Tante Olga og så mod syd. Holm mellem 2 broer!
Se samme bro mod SCS fra syd.  Se også Bønder på vej til Staden, 1887.
Foto fra 1959 med broen 1907 - 1961 fra Kaj Grosen: Randersbilleder, s. 86, mod Strømmen.
Foto allernederst fra 2006 med broen fra 1961. Kraftvarmeværket til venstre.