A4  Østervold

  
Foto: Kaj Grosen. Østervold med Den jyske Hingst, april 1999.                 
Østervold, indviet 1. december 2006, foto april 2007 over Fischersgade.
Nærmest til højre ses den gamle tekniske skole, nu en del af Kulturhuset.

Foto til venstre: Østervold set fra Havnegade, april 2007.

Den hvide bygning nederst er et kunstværk fra 2002 af Ingvar Cronhammer
kaldet Red Fall, fordi dets indre om aftenen ligner et rødt vandfald, som
det tydeligt ses på midterste foto fra kunstnerens hjemmeside.

Tidligere var der øverst Iguanbryderne, da pladsen var mindre og
mere lukket under navnet Frederiksplads. Se kortet Randers 1930 og 1963
med nedrevne huse i perioden vist på et kort fra 1930.
Oversvømmelse 1921 og Generalstrejken 1922 viser mere fra Frederiksplads.
Øverst på Østervold ses Den jyske Hingst og svinget bag den er stenene
på Nordens Plads, hvor der tidligere var den jødiske Synagoge.
Til højre ses det hvide malttårn fra Bryggeriet Thor.