Kort, model, prospekter og luftfotos med Randers, helt eller delvis
Se www.findvej.dk Se midtbyen her. Let at bruge, men ved søgning i noget med postnummer Randers skal man i Postnr/by
kun skrive Randers. Det giver valgmuligheder. Se også Luftfoto, ejendomme og fakta. Se Indbyggertal i Randers gennem tiderne.
                             Motivets fulde navn:            Beskrivelse:
Tegning 1350               Randers omkring 1350                  Skitse af senmiddelalderbyen med kirker, byporte og bygninger.

Kort 1500 og 1994      Randerskort 1500 og 1994           Gadenettet omkring 1500 indtegnet på kort fra 1994.

Model 1550                 Byens voldsystem 1550 - model    Model med højdekurver af Randers 1550 set fra syd over Randersbro.
Kort 1550                    Randerskort 1550                         Detaljeret bykort, gadenettet genkendeligt trods andre navne nogle steder.

Resen 1677                  Randers 1677 - Resen                   Fint kort, lidt som luftfoto. Voldgrav, byporte og bygninger er tydelige.

Prospekt 1748             Sct. Mortens Kirke 1494               Udsnit af Randersprospekt med Sct. Mortens Kirke uden tårn set fra syd.
Prospekt 1797             Accisebod - Randers 1797            Del af Randers nord og nordøst for Randersbro.
                                                                                         Se Rigsarkivets Købstadskort - Se kortene på Flickr - skriv i søgefeltet
                                                                                         øverst  Randers 1795 - klik Search photos, klik på bykort i tredje foto.
Kort 1930 og 1963      Randers 1930 og 1963                  Bykernen 1930 med bygninger nedrevet til 1963. Oversvømmelseslinje!

Luftfoto 1959               Saneringer og nybyggeri                 Del af Randers nord og nordøst for gammel Randersbro.
Luftfoto 1982               Bybus og busterminal                     Midtbyen 1982 med Randersbro og rutebilstation, nu busterminal.
Luftfoto 1997               Randers 1997                                Randers set fra vest. Se en god del af centrum, flere km mod øst og havnen.

Midtbyen                     Midtbyen - gamle huse                   Oversigtskort, mange detaljer, viser fondens ejendomme.
Østbro 2006?              Østbro Tjærby-Assentoft?             Debatoplæg fra 2006 grundlag for infrastrukturplan og forslag til linjeføring.

Kort 2007                   Randers Kommune 2007               Hele Randers Kommune 2007 med markering af tidligere kommunegrænser.