B2 Nonner ved Vor Frue Kloster  

Klostret lå nord for Rådhustorvet og tilhørte Benediktinerordenen. Det menes grundlagt i anden halvdel af 1100-tallet.
Blandt nonnerne var Trugundis, som stammede fra en betydningsfuld jysk slægt. Hun er den første indbygger i Randers,
om hvem der findes noget nedskrevet.

Trugundis modtages som klosterelev i en dør til Vor Frue Klosters Kirke.

Tegning af Annette Lennert fra Randers i Middelalderen s. 49, 1994, fra
Randers Kommune, Skole- og Fritidsforvaltningen og Kulturhistorisk Museum.

Kirkegården må antages at være anlagt ved klostrets stiftelse. Citat fra
Randers Købstads Historie, bd. 1 s. 178:
Da byen voksede til og stærkere og stærkere følte savnet af en god torveplads,
bukkede denne gamle kirkegård lidt efter lidt under for tidens krav.
Allerede før reformationen kneb borgerne sig en strimmel hist og her.
I 1462 købte byen som omtalt et stykke af den vestlige del, 26 alen lang og
7 alen bred, for at føre Nørregade igennem til Torvegade, og samme år blev
den sydlige del af kirkegården overtaget til at holde torv og marked på.

Største udstrækning er angivet på siden om Rådhustorvet.

Se Sct. Clemens Kirke* Sct. Petri Kirke * Nonner ved Vor Frue Kloster * Helligåndshuset
Gråbrødrekloster * Sct. Mortens Kirke 1494 * Reformationen * Mads Lang * Poul Helgesen
Sct. Mortens Kirke 1797 * Kristrup Kirke * Sct. Peders Kirke 1902 * Enghøj Kirke 1994