A3 De seks eligerede borgere

Som den første by i Danmark indførte Randers i 1741 et borgerudvalg bestående af 6 personer. Det var dog ikke hvem som helst, der
kunne vælges. Alle de valgte kom fra de to købmandslav, som også selv stod for udvælgelsen. De eligerede havde kun rådgivende
myndighed, mens det var de ansatte embedsmænd, magistraten, der traf beslutningerne sammen med borgmester og rådmænd.
De eligerede borgere måtte samarbejde med bl.a. borgmester Carøe.

En enkelt af de eligerede borgere omtales nærmere her:
Fra Henning Hall: Ryttere, Rak og Randersborgere, s. 45.
Kilde: Randers Kunstmuseum. Foto: Kirsten Nijkamp.
Welling var kirkeværge, eligeret borger m.m.
Portrættet er gjort af Åbenråmaleren Jes Jessen under dennes vinterophold i
Randers 1797. Rammen er udført af møbelsnedker Lorentz Nielsen, Åbenrå.
Se mere om den flittige maler Jes Jessen ved et af hans andre værker.

Rasmus Welling, chef for borgervæbningen i Randers ved århundredets slutning.
Welling tilhørte som Ditlev Kirketerps stedsøn byens indflydelsesrige familier. Han
var manden, som fik Nørre Port nedbrudt i 1791 efter gentagne klager over at
tårnet tog lys og luft fra hans ejendom. Samtidig ombyggede han sit pakhus ved
Lilletorv og forsynede det med den store kvist og grundmurede facade alle
randrusianere kender i dag som "AmtsAvisens Hus".

Maleriet af købmanden foran sin skrivepult og med forretningsarkivet i baggrunden
ses nu på Museum Østjylland, Randers. Ved siden af ses tilsvarende af hustruen.
Mellem dem ses bl.a. fine håndarbejder og mere om denne velhavende familie.
Om styret i Randers se Købmænd*Eligerede borgere*borgmestrene Carøe og Budtz
Borgerrepræsentationen 1838*Byens styre 2006*Byens styre 2007-13*
Byens styre 2014-17*Byens styre 2018-.