Altertavlen i Sct. Mortens Kirke 2004

Altertavler i Sct. Mortens Kirke 1500-1765 * 1765-2004 * 2004
Det fineste kunstværk i Sct. Mortens Kirke er altertavlen af Per Kirkeby, indviet  Skærtorsdag 2004.
Læs også om Niels Brock, der skænkede alter og altertavle i 1765. Billedet fik ny plads i 2004.
Fra brochuren, der også viser hele partiet med altertavlen i centrum og fortæller om altertavlen 1765:

"I den relativt abstraherede form, som er kendetegnende for Per Kirkebys maleri, fremstiller billedet et
aftenlandskab, hvori dødens realitet allerede bliver symbolsk nærværende med forgrundens stubbe af fældede
træer. Nattemørket er ved at sænke sig over sceneriet, kun en rød bræmme af solens sidste gløder over den
høje horisont vidner endnu om den forgangne dag. I den blodrøde bræmme overst til venstre svæver kalken
som varsel om det frelserblod, der skal flyde og sone menneskenes synder. Foran klippelandskabet i den øvre
billedhalvdel strækker sig en svær træbjælke på tværs i hele billedets bredde som en mindelse om korsets
tværbjælke (horisontale dødsakse). Til højre i samme del af billedet ses en flad klippe, hvorpå  billedets
Kristusskikkelse knæler i bøn, mens de tre disciple, der har fulgt ham til dette ensomme sted, har sat sig udenfor
begivenheden ved at lægge sig til at sove et stykke derfra.

Billedet er fyldt med "citateter" fra ældre kunst, landskabsformationer fra byzantinske ikoner og middelalderlige
Gethsemane-billeder. Disse forbindelser til kristen kunst rodfæster Per Kirkebys billede på historisk grund og er
med til at sikre, at billedet ikke bliver noget fremmedlegeme i kirken. Opgaven er løst med stor pietetsfølelse og
fingerspidsfornemmelse i forholdet til de givne rammer, både i sin opbygning og sin farveholdning er hans billede
stemt så fint ind efter det tidligere billede, at udskiftningen på ingen måde virker som et brud med fortiden."

Se  Sct. Mortens Kirke 1494  Sct. Mortens Kirke med tårn 1797 og Marked ved Sct. Mortens Kirke.
Blandt de, der i århundredernes løb har haft deres gang i kirken ses i Randerstæppet
Købmand Niels Jacobsen og hustru Marens Pedersdatter Lassen og
Peter von Spreckelsen, herre på Dronningborg Slot og Bodil Steens.