1400-tallet

Byens store opland og dens beliggenhed ved Gudenåen og fjorden gjorde den til handelsby.

Derudover var den endnu præget af middelalderlig levevis med husdyrbrug og småhåndværk.
 

Motiver: 32-39.
32. Sct. Mortens Kirke 1494
33. Paaskesønnernes Gård 1463
33a Folkevisen fra Påskesønnernes Gård
34. Storke
35. Kornavl                                                                        Klik på nummeret for at se siden med motivet.
36. Gråbrødrekloster 1236-1530
37. Handelsskib
38. Beboelseshuse
39. Købstadslandbrug