Altertavlen i Sct. Mortens Kirke 1765-2004

Altertavler i Sct. Mortens Kirke 1500-1765 * 1765-2004 * 2004

Det nye orgel med 22 stemmer, der blev bestilt i 1751, passede ikke til den ældste altertavle,
der nu ses i Hald Kirke ca. 10 km nord for Randers.

Foto og tekst fra Henning Hall: Ryttere, Rak og Randersborgere:
"Formodentlig havde Søren Simonsen af Niels Brock  fået et vink om, at han gerne måtte skele
til marmoraltertavlen i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. Den og altertavlen i Randers er
efterkommere af G.L. Berninis portaltavler, her med et Getsemane-motiv anbragt i portalen,
flankeret af korinthiske søjler og de allegoriske figurer: troen og bønnen. Øverst, og stråle-
omkranset, våger Guds altseende øje, mens predella eller alterets fodramme prydes af relieffer
bl.a. forestillende skærtorsdagsmåltidet. Marmorvirkningen er pastiche - i virkeligheden malet træ."

Niels Brock og Lene Bredahl, hvis portrætter hænger på Rådhuset, betalte den nye altertavle,
mens viceborgmester, sukkerfabrikant og mekanicus Søren Simonsen stod for arbejdet i den
tids stil! Det skulle passe til Orglet.

I 2004 blev maleriet i midten fjernet og placeret på korets østvæg bag alteret.
Som det ses her er der nu i midten altertavlen af Per Kirkeby, indviet  Skærtorsdag 2004.

Se Sct. Mortens Kirke 1494  Sct. Mortens Kirke 1797 og Marked ved Sct. Mortens Kirke.
Blandt de, der i århundredernes løb har haft deres gang i kirken ses i Randerstæppet
Købmand Niels Jacobsen og hustru Marens Pedersdatter Lassen og
Peter von Spreckelsen, herre på Dronningborg Slot og Bodil Steens.