A1 Sct. Mortens Kirke med tårn 1797          Først da Vor Frue TårnRådhustorvet ikke længere kunne
bruges som brandtårn, besluttedes det at sætte tårn på Sct. Morten.

Tårnet byggedes oven på den vestlige ende af kirke, og spiret kaldtes
"Det omvendte kræmmerhus".

Se hjemmesiden for  Sct. Mortens Kirke  og Altertavler fra 1500 * 1765 og 2004.

Blandt de, der i århundredernes løb har haft deres gang i kirken ses i Randerstæppet
Købmand Niels Jacobsen og hustru Marens Pedersdatter Lassen og
Peter von Spreckelsen, herre på Dronningborg Slot og Bodil Steens.
Sct. Mortens Kirke
Her ses sydsiden af Sct. Mortens Kirke.

Der var også Marked ved Sct. Mortens Kirke.

Se Sct. Clemens Kirke* Sct. Petri Kirke * Nonner ved Vor Frue Kloster

Helligåndshuset * Gråbrødrekloster * Sct. Mortens Kirke 1494

Reformationen * Mads Lang * Poul Helgesen * Sct. Mortens Kirke 1797

Kristrup Kirke * Sct. Peders Kirke 1902 * Enghøj Kirke 1994