Altertavlen i Sct. Mortens Kirke 1500-1765, siden i Hald Kirke

Altertavler i Sct. Mortens Kirke
1500-1765 * 1765-2004 * 2004

Den højgotiske altertavle i Hald Kirke, restaureret 2007.
Henning Hall: Ryttere, Rak og Randersborgere:
Indviedes år 1500 af Jens Mathisen, prior ved
Helligåndsklosteret i Randers til den dengang næsten
nyopførte Sct. Mortens Kirkes værnehelgen, Sct. Martin.
I 1765 passede det ikke til det nye orgel, så det blev solgt.
Tekst på højre side: "Anno 1765 haver denne Kirkes Eiere
Ditlev Mortensen Kirketerp og hustru Anne Rasmusdatter
Brock kiøbt denne Alter Tavle fra St. Mortens Kirke i
Randers og ladet den opsætte samt forbedre og staffere
paa deres egen bekostning tilligemed Prædikestolen, Skrifte-
og Degnestolen. Gud til Ære og Kirken til Ziir og Prydelse."

Anna Brock var halvsøster til Niels Brock, der skænkede
alter og altertavle i 1765 til Sct. Mortens Kirke.
Se Sct. Mortens Kirke 1494  Sct. Mortens Kirke 1797
og Marked ved Sct. Mortens Kirke. Blandt de, der i
årenes løb har haft deres gang i kirken ses i Randerstæppet
Købmand Niels Jacobsen og hustru Marens Pedersdatter Lassen og
Peter von Spreckelsen, herre på Dronningborg Slot og Bodil Steens.