A1 Helligåndshuset med storkerede

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tavlen er mellem busterne af
Steen Steensen Blicher og Henrik Pontoppidan.

Nu ses HP under balkonen. Konen med æggene ses ved nordgavlen. Fra Henning Hall: Ryttere, Rak og Randersborgere s. 54    
Postkort 1904 fra privat samler. Set fra næsten samme sted som dette. Se flere storke.
Helligåndshuset påbegyndtes ca. 1434 som kloster for Helligånds-ordenen, hvortil Sct. Mortens Kirke skulle være klosterkirke.
Da ordenen blev nedlagt efter reformationen, fik huset lov til at stå. Det kom til at huse Latinskolen. Sidst i 1800-tallet overvejede
man alvorligt at rive huset ned, men besluttede i stedet at restaurere det efter arkitekt Hack Kampmanns anvisninger. Siden blev
det folkebibliotek, turistkontor og i dag udstillings- og mødebygning.
Se Sct. Clemens Kirke* Sct. Petri Kirke * Nonner ved Vor Frue Kloster * Helligåndshuset * Gråbrødrekloster * Sct. Mortens Kirke 1494
Reformationen * Mads Lang * Poul Helgesen * Sct. Mortens Kirke 1797 * Kristrup Kirke * Sct. Peders Kirke 1902 * Enghøj Kirke 1994