A3 Borgmester Carøe 1742-1819         Se gravsten for ETATSRAAD og BORGEMESTER  CARØ.

       

 

 

 Johan Carøe fødtes i Randers i 1742. Som ung boede han i Norge, men i 1763
vendte han tilbage til byen som jurist. I 1773 blev han borgmester. Han siges at
have været en temperamentsfuld mand, som kunne finde på at slå en borger - og
på den måde få afgjort mange sager, som ellers ville være endt i retten.
Carøe udnyttede opgangstiderne og fik vendt udviklingen i Randers, der op
gennem 1700-tallet havde oplevet en tilbagegangstid. Han var en alsidig mand,
som satte gang i mange ting. Fattigvæsenet blev forbedret, byens veje istandsat,
fjorden og Gudenåen opmudret og besejlingsforholdene forbedret. Der kom
desuden orden i byens økonomiske forhold, som under den forrige borgmester
havde været meget rodede.
Rådhuset er opført i hans tid som borgmester 1773-1801. En uge i 1778 til at lave tegningerne!
Maleriet hænger på Rådhuset ved indgangen til byrådssalen, hvor bl.a. borgmester Budtz ses.
Randers Fjord ses en hestedrevet opmudringsmaskine. Se også Skibsfart og handel og
Mørklødede mennesker og eksotiske varer.

Randers har været styret af bl.a. Købmænd*Eligerede borgere*borgmestrene Carøe og Budtz*Borgerrepræsentationen 1838
Byens styre 2006*Byens styre 2007-13*Byens styre 2014-17*Byens styre 2018-