B1 Jens Vejmand slår sten til de mange landeveje     

       
Sidst i 1700-tallet lå byfogeden og ejerne af markerne uden for byen i stridigheder om, hvem der egentlig havde ansvaret for vejenes vedligeholdelse.
I 1810 blev der ansat en vejpikør (en slags vejinspektør), en eksotisk udseende mand med rødder i Vestindien. Det hjalp dog ikke meget på vejenes tilstand.
At slå sten til de mange veje har været et usædvanligt hårdt arbejde, som vi kender det fra Jeppe Aakjærs sang.
Statuen af Jens Vejmand er udført af Jan Blik Petersen i 1995 (er på hjørnet Gudenåvej - Hvidemøllevej).