C3 Borgerrepræsentationen 1838   

I 1837 kom der nye forordninger angående købstædernes styrelse, ifølge hvilke byerne skulle styres af
magistraten og borgerrepræsentationen i forening. I Randers skulle der vælges 12 borgerrepræsentanter.
Valgret havde alle mænd med borgerskab i byen, dvs. man skulle være næringsdrivende eller eje et hus
af en vis værdi. Købmændenes dominans i bystyret var brudt, og selv om det stadig var en snæver kreds
som havde valgret, var det det første skridt på vejen mod et demokratisk bystyre.

 

 

 


 

Det lykkedes ikke at finde et billede af lige netop
Borgerrepræsentationen i Randers 1838, men disse
alvorlige mænd ser nok ud på omtrent samme måde.
Kilde: Politikens Danmarkshistorie, 1964, bd. 11 s. 183:


Et litografi fra 1844 viser liberale medlemmer af den Jyske Stænderforsamling
 i Viborg fra tiåret 1834-1844 samlet på ét gruppebillede.

Om byens styre, se Købmænd * Eligerede borgere * borgmestrene Carøe og Budtz * Borgerrepræsentationen 1838 *

Byens styre 2006 * Byens styre 2007-13 * Byens styre 2014-17 * Byens styre 2018-