B3 og B4 Randers Fjord 

 

        

 


 

 

 

 

 

 


 

Øverst:   Sidste del af indsejlingen til Randers Havn set fra højen her øverst på det grønne område ved Volkmøllevej i Assentoft.
Den hvide bygning til venstre for masten er Dronningborg Hovedgaard, Dronningborg Alle 40, nordligst.
For at holde sejlløbet farbart, havde borgmester Carøe i 1795 lånt en hestedrevet opmudringsmaskine.
Nederst: Mellerupfærgen og bag den vindmøller ved Uggelhuse set fra Mellerup Bådelaug. Se Besøg Kyst- og fjordcentret her nær færgestedet i Voer.
Morgenkøretur i hestevogn fra Mellerup til Udbyhøj her gav 1891 Jakob Knudsen inspiration til at skrive Se, nu stiger solen af havets skød.