Udsnit A3    Se skærmtip, klik på et motiv eller på grøn pil, byvåbnet eller Tilbage.

Thorsgades Kaserne Brandhane Bryggerhest fra Bryggeriet Thor Niels Brock (1731-1802) Marked med dyr Ting- og arresthuset 1862 Søren Møllersgades Skole 1901 Søjlerne i Tøjhushaven Lyre, kammermusikforeningen "Brage" 1852 700 års logo Tøjhuset 1801 Hestemarkeder Udbyhøjvej Jødisk begravelsesplads og synagoge Thepavillon på Skovbakken Steen Steensen Blicher (1782-1848), forfatter og præst Borgmester Carøe (1742-1819) De seks eligerede borgere Fattig familie i "Rosengården" Postkasser 1861 Borgere i tidens tøj Byen bliver garnisonsby for 5. Dragonregiment 1774 Holstenske Rytteri Regiment 1736-48 Vandmøllen Hvide Mølle 1643 Brande Peter von Spreckelsen, herre på Dronningborg Slot Bodil Steens, von Spreckelsens husbestyrerinde Brand 1530                                                                                                                                            

Klik på feltnavnet foran
navnet på motivet for at
se forstørret udsnit som her.

Udsnit

1

2

3

4

A

A1

A2

A3

A4

B

B1

B2

B3

B4

C

C1

C2

C3

C4

Ved udsnit fører grøn pil
til næste udsnit.

Ved et motiv fører grøn
pil til næste motiv - og
en klikbar oversigt over
motiver ved hvert
århundrede.