A4 Byens styre 2006

Borgmesteren, byråd og embedsmænd.  
Foto og denne spalte fra daværende Randers Kommunes
hjemmeside:
Randers Kommune ledes af byrådet. Den daglige ledelse
varetages af borgmesteren, som er udnævnt af byrådet.
Der er desuden udnævnt en 1.- og 2.  viceborgmester.
Byrådet har under sig økonomiudvalget og tre fagudvalg:
teknisk udvalg, socialudvalget og kulturelt udvalg.
Desuden findes der en række andre udvalg under byrådet.

Borgmesteren er født formand for økonomiudvalget.
De fleste afgørelser i Randers træffes af forvaltningen
på baggrund af love og retningslinier fra de politiske
udvalg og byrådet. Meget vigtige beslutninger eller
beslutninger, der har store konsekvenser for den enkelte
borger, træffes dog som regel af de politiske udvalg.

Overordnede spørgsmål har udvalgene ikke kompetence
til at træffe afgørelse om, og de sendes til behandling i byrådet.Michael Aastrup Jensen, (V) borgmester i Randers  2002-2006.
 

Fra 1. januar 2007 betød strukturreformen, at Randers og en del af oplandet dannede en ny Randers Kommune med ny borgmester og nyt byråd.
275 kommuner blev til 98 kommuner og 14 amter blev til 5 regioner, så der blev større enheder til at løse de opgaver, som staten ikke tager sig af.
Se også Byrådssalen 2006 Rådhuset, hvor Byens styre 2007-13 og Byens styre 2014-17 mødtes og Byens styre 2018- mødes..
Randers har i tidens løb været styret af bl.a. Købmænd, Eligerede borgere, borgmestrene Carøe og Budtz samt Borgerrepræsentationen 1838.