A1 Tigger

Træsnit fra hjørnet af et landkort 1652.

En del af byens befolkning var så fattige, at den måtte ernære sig ved tiggeri.
Sidst i 1700-tallet gennemførte borgmester Carøe reformer, som skulle afskaffe tiggeriet.
Han opførte en arbejdsanstalt, hvor de fattige skulle arbejde for en mindre dagløn, så
fattigkassens penge kun skulle række til de gamle og syge.