A4 Byens styre 2018-

Fra hjemmesiden for Randers Kommune www.randers.dk:
Randers Kommune ledes af byrådet. Den daglige ledelse varetages af borgmesteren,
som er udnævnt af byrådet. Der er desuden udnævnt en 1. og 2. viceborgmester.

Byrådet har under sig økonomiudvalget og en række stående fagudvalg,
se Udvalgenes opgaver og træffetider for udvalgsformænd.

Desuden findes der en række andre udvalg, råd og nævn.
Borgmesteren er født formand for økonomiudvalget.

Randers Kommune styres efter de paragraffer, der står i styrelsesvedtægten for
kommune og forretningsordenen for byrådet. De er begge vedtaget af Randers Byråd.

Se mere via links nederst på siden Sådan styres kommunen.

 Foto fra Randers Kommune.

Torben Hansen, (S) borgmester i Randers 2018-

Byrådet består af 31 medlemmer, som er valgt for en fireårig periode. Det nuværende byråd tiltrådte januar 2018.

Se Kommuner 2007 på kort og liste, også Randers Kommune. Byrådsmøderne er i ByrådssalenRådhuset fra 1780flyttet 1930.

Se også kort over Randers Kommune 2007Randers Webkort - vælg Kommunegrænse linie, prøv mere.
Se SDFE-kort, zoom ind på Randers og vælg videre.

Byens styre 2006, Byens styre 2007-13 og Byens styre 2014-17. Byens styre 2018-
Randers har i tidens løb været styret af bl.a. Købmænd, Eligerede borgere, borgmestrene Carøe og Budtz samt Borgerrepræsentationen 1838.