B3 Hestedrevet opmudringsmaskine 1795-96

Fjorden mudrede jævnligt til, og det var med års
mellemrum nødvendigt at opmudre den. Tidligere
havde disse muddermaskiners gangspil været
drevet af mennesker, men i 1795-96 lånte man i
København en hestedrevet muddermaskine, også
kaldet en søbagge.

Detalje fra maleri af borgmester Carøe.
Det hænger på Rådhuset.
På Jes Jessens Randersprospekt 1797 ses
opmudringsmaskinen
også. Det originale maleri
ses over døren i en af  De Buhlske Stuer
Museum Østjylland, Randers.
Maleren Jes Jessen (1743-1807) ses her i
Randerstæppet
med disse værker:
Borgmester Johan Friedrich Carøe 1797,
Købmand Rasmus Welling 1797 og
Prospekt af Randers 1797.

Se Oplysninger om Jes Jessen i databaserne KUNSTINDEKS DANMARK & WEILBACHS KUNSTNERLEKSIKON.
En omfattende kunstnerisk virksomhed!