C1 og C2 Grevens fejde 1534   

Landets adel forsøgte at lede landet som en adelsrepublik, mens borgere og bønder
sammen med Lübeck prøvede at gøre oprør herimod.
Adelshæren havde forskanset sig i Randers og fik forstærkninger sydfra.
Skipper Clements bondehær kom nordfra og belejrede byen.
Hærene udkæmpede et slag på Flintebjerg.
Bondehæren trak sig tilbage og senere vandt adelens kongekandidat
Christian af Gottorp over Lübeckerne, og han blev den nye konge under navnet Christian III.  

Se Clementsfejden 1534 og
Grevens Fejde.

Billede fra Akademie-Verlag, Berlin.Meget tankevækkende gik bondehærens
angreb ved Flintebjerg i opløsning på grund af
øllet fra Randers!  Se mere om Buur Øl.