B4 Katolske nonner grundlægger Sct. Josephs Hospital 1903

I starten af 1900-
tallet kom
nonnerne igen til
Randers, idet en
gruppe franske
nonner grundlagde
Sct. Josephs
Hospital. De fik en
grund stillet til
rådighed ved
Flintebjerg.

Hospitalet kom i 1946
under den nye
centralsygehusordning.
Hospitalssøstrene blev
overflødige. Søstrenes
arbejde fortsatte dog
ved skolen og
børnehjemmet.

1956
blev det lavet
om til det psykiatriske
plejehjem under
Århus Amt
Flintebjergcentret
.

Der arbejdedes her bl.a. med personer med problemer omkring alkohol. Se også om slaget på Flintebjerg under Grevens fejde.
Nu ejes forreste del af Randers Kommune og bruges bl.a. til Rusmiddelcenter Randers.
Se Bygninger af arkitekt Jens Peter Jensen Wærum.