B3 Vejrmølle

     

Fra Henning Hall: Mammon og magt i Slottets skygge s. 70.
Billedtekst:

Vand og vind var 1600-årenes vigtigste energikilder - i høj grad
upålidelige, men nødvendige. Vandmøllen drives
ved underfaldshjul.
Ved møllens sider et par konkurrenter, den ældste form for vejrmølle,
der drejer for vinden på en svær stub. Mickel Thygesen opførte en
sådan stubmølle på Flintebjerg  ved Randers 1652. (Olaus Magnus).

Flintebjerg nævnes også under Grevens fejde og
Sct. Josephs Hospital - Flintebjergcentret.


Rundt om byen lå flere vejrmøller, bl.a. Elias Vejrmølle på Flintebjerg bakke fra 1652 -
ses øverst på Prospekt 1797.
Se Brundby Stubmølle på Samsø. Hele møllen drejes jævnligt på stubben ved hjælp af den lange bagudrettede stjert,
så vinden kommer helt lige forfra ind på vingerne!
Se Rødkilde Mølle på Fyn med overfaldshjul. 

Se også Vandmøllen Hvide Mølle 1643  Vejrmølle  Gasbeholdere Elværket Kraftvarmeværket og Vindmøller fra NEG Micon og Vestas.