B3 Niels Brock  (1731 - 1802)

Niels Brock blev født som købmandssøn i Brødregade 24-26.
Han giftede sig med Lene Bredahl, datter af købmand og
borgmester Bredal, og flyttede til København.
Her grundlagde han Niels Brock Instituttet, men han betænkte 
også sin fødeby med store legater og skænkede altertavlen til
Sct. Mortens Kirke i 1765.

Se den nye Altertavle i Sct. Mortens Kirke fra 2004 af Per Kirkeby.
Den gamle fra Niels Brock hænger på korets østvæg bag alteret.
Hans fødehjem var Brødregade 24-26. Efter handelsuddannelse arbejdede
han også her til 1754, som Historisk Samfund fortæller om i Tidernes Randers,
Biografier. Skolen Niels Brock lever i fortsat udvikling. Ud fra hjemmesiden:
1802 døde Niels Brock og efterlod sin en formue til uddannelse af unge
handelsmænd. Denne formue blev grundlaget, da FUHU, Foreningen til Unge
Handelsmænds Uddannelse, i 1881 etablerede en handelsskole i København.
I 1965 etablerede FUHU Købmandsskolen som en selvejende institution.
Gennem 1970´erne og 80´erne fortsatte udbygningen af Købmandsskolen
gennem oprettelsen af nye afdelinger og uddannelser.
I 1991 ændrede Købmandsskolen navn til
Niels Brock Copenhagen Business College - i daglig tale blot Niels Brock.
I 2006 fejrede man 125 års jubilæum med bl.a. prisopgaver over temaet
Morgendagens Danmark.

Maleriet hænger i forhallen på Rådhuset over for maleriet af hustruen Lene Bredahl.