A3 Bodil Steens, von Spreckelsens husbestyrerinde

Bodil Steens kom efter sigende til slottet som hønsepige, men endte med at blive Peter von Spreckelsens husbestyrerinde og elskerinde.
Hun var en herskesyg og hidsig kvinde, som behandlede tyendet meget dårligt. Flere gange overfaldt hun tjenestepigerne, heraf to så
hårdhændet, at de senere døde. Bodil Steens blev da også anklaget for mord. Under en af sagerne blev et vidne fundet skudt, men intet
kunne bevises, og Bodil Steens slap for straf. I 1711 blev hun dog dømt for majestætsfornærmelse og endte sine dage i Hammershus på
Bornholm.

Parforholdet gav anledning til denne satiriske tegning på indersiden af et kistelåg
fra sidst i 1600-tallet.

Foto taget med tilladelse på Museum Østjylland, Randers.