A2 Købmand Niels Jacobsen og hustru Maren Pedersdatter Lassen             


 

 

 


Da købmanden Niels Jacobsen kom til
Randers i 1595, var han enkemand
efter en formuende hustru. Han mødte
borgmesterenken, som blev beskrevet
som "forstandig, ung, munter og rig".
De blev gift, og ægteparret ejede
efterhånden størstedelen af byens huse.
Niels Jacobsen blev en af byens
storkøbmænd, og i 1618 blev han
byens borgmester.

Et epitafium med ægteparrets portrætter
findes i Sct. Mortens Kirke (nordvæggen i højkoret).
Se kirkens hjemmeside om epitafier.Se også Sct. Mortens Kirke 1494  Sct. Mortens Kirke med tårn 1797  Marked ved Sct. Mortens Kirke  Altertavlen i Sct. Mortens Kirke 2004
Købmænd og Store købmandsgårde.

Ægteparret sørgede også for mindetavlen fra MDCXIX - 1619 over hustruens forældre
(væggen i det nordlige sideskib) efter afdøde borgmester Peter Lassens ønske.
"Motivet skildrer den ydmygt knælende tolder. Hans bøn om Guds nåde stiger lige til himmels og besvares med frelserens velsignelse, mens den selvtilfredse
farisæer th. må finde sig i, at hans bøn går lige i jorden over en by, der alle kirketårne til trods er skabt af støvet og går til støvet."
Citeret billedtekst fra Henning Hall: Mammon og magt i Slottets skygge s. 78.