A2 Kornavl  

Vangene uden for byen var opdelt i små agre, som ejedes af byens indbyggere. Her dyrkedes bl.a. korn.
Hyrder var ansat til at holde øje med heste og kvæg, men alligevel kunne man risikere, at disse løb ind
på marken og ødelagde afgrøden. I høsttiden måtte man også være opmærksom på tyve, som kunne finde
på at høste af kornet ved nattetide. Korn, dyrket i byens store opland og udskibet fra havnen, var igennem
århundreder en af egnens store indtægtskilder.

På matrikelkort står der Randers Markjorder som ejerlav
matrikler fra den højtliggende Vester Boulevard mod vest ned mod
Helsted for alle ejendomme på gader med håndværkernavne.
Se vej-T Karetmagervej/Vester Boulevard her i www.findvej.dk
Se mere for bestemte adresser via nyttige links i
Luftfoto, ejendomme og fakta.

Fra Henning Hall: Mammon og magt i Slottets skygge s. 86.
Fra billedtekst:
"Dukkede løsgående dyr op på byens enemærker, var det
markmandens pligt at indfange og sætte dem i byens fold til
ejermanden meldte sig. Det drabelige spyd brugtes af jyske hyrder.
Med det og assisteret af den sækkepibeblæsende yngling skulle de
jævnligt opdukkende ulve skræmmes bort."

F.A.Müllers Pinakotek. Det Kgl. Bibliotek.

Se også Købstadslandbrug.