A2 Storke


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Ole Primby, 7. oktober 2006 i Vorup Enge tæt på byen! Bag Gudenåen ses Viborgvej, hvor Dr. Lassens Gade går op mellem husene.
De våde enge, som bredte sig uden for byen mod åen og fjorden, var hjemsted for masser af frøer og tudser, som dannede et
naturligt fødegrundlag for en stor flok af storke. Den sidste stork i byen, kaldet Julius, boede i mange år i en
rede på toppen af Helligåndshuset. Den blev sidst set i 1992.  
Se også  Pramdragere, Laksefiskeri, Laksegård, Storke, Traner, Nattergal, Vandaks, Ferskvandssnegle, Gule iris, Kalmus, Spækhugger og Kanosejlads.