B2 Handelsskib   

Skibsfart og handel via fjorden havde allerede i 1400-tallet stor betydning.

Skibet er en kogge, en skibstype opfundet i England og på denne tid almindelig i
Danmark. Sejladsen vanskeliggjordes dog af det smalle sejlløb, som derfor i
1447 afmærkedes af kongens mænd.

Herremændene langs fjorden satte også fiskeredskaber op langt ud i fjorden, og
de kunne finde på at anlægge anløbspladser og drive handel til skade for
købmændene inde i Randers. Efter klage til kongen blev dette forbudt i 1457.

Se Randers Fjord, Laksefiskeri og Laksegårde.

Billedtekst fra Vort folks historie i billeder, 1965, s. 59:
Havneliv. Et nordtysk håndskrift fra o. 1490 viser det travle liv ved havnen i
Hamburg. Således har der sikkert også set ud ved Københavns havn på denne tid.
Ude på reden ligger flere "kogger", rummelige fartøjer med høje stævne og
kasteller. Mindre både sejler varer frem og tilbage. Foran gildehuset,
købmændenes forsamlingshus, står købmænd og skippere i ivrig samtale. I tiden
omkring 1500 bekæmpede den danske konge kraftigt hansestædernes store
indflydelse herhjemme, og efterhånden blev det i stedet englænderne, og især
nederlænderne, der fik store handelsrettigheder i Danmark.

Se mere om Hanseforbundet.