C2 Beboelseshuse   


I byen lå små stråtækte huse side om side med større gårde
med tilhørende staldbygninger.

Se et andet bud på Randers omkring 1350 med hele byen
skitseret af Ingo Milton i samarbejde med Museum Østjylland, Randers.En brand kunne hurtigt brede sig, og det var meget svært at slukke brande.
Se hvor hårdt man straffede Brandstiftelsesforsøg 1557.Randers
har nok lignet København så meget, at dette er rigtigt:

Modellen af senmiddelalderens by foran Københavns Bymuseum kan ikke gøre
krav på detaljeret korrekthed, men giver et udmærket indtryk af byens karakter -
den ujævne bebyggelse i træ, tegl og bindingsværk brudt af haver og grønne områder.

Foto og billedtekst fra Københavns Museum som museet hedder nu på en ny adresse.
Fra Københavns historie, 1980, bd. 1, s. 184.