C2 Den Sorte Død    

Ikke alene brande var med til at gøre livet besværligt for datidens indbyggere.
Også sygdom og død plagede befolkningen, og byen hærgedes af pest -
kaldet "Den Sorte Død" - bl.a. 1349. 

Manden med leen fortæller om pest 1602 og 1659.        

 

 

 

 

 

Tegning af Annette Lennert fra Randers i Middelalderen s. 27, 1994, fra
Randers Kommune, Skole- og Fritidsforvaltningen og Kulturhistorisk Museum.