A4  Byrådssalen 2006

Rådhuset fra 1780 blev flyttet 1930.
1970-2006 er der 25 medlemmer, se Byens styre 2006.
De 31 medlemmer i byrådet fra 1. januar 2007
gjorde en ombygning nødvendig, se Byens styre 2007.
Se også Byens styre 2014-17.  Byens styre 2018-.
Den nye byrådssal var klar 6. marts 2006.
Bag de 30 pladser kan 30 tilhørere og 4 journalister følge
møderne - men alle andre kan også koble sig ind og høre
debatten med indgang via kommunens hjemmeside.
Nærmest ses sekretærens og borgmesterens pladser.
Kommunaldirektøren har plads til højre for borgmesteren.
Bag dem er der pladser til de 6 direktører i den nye kommune.
Hvert medlem med ID-kort til boksen kan koble sin bærbare
PC på både Randers Kommune og det store internet via stik
nede i det runde hul, som det ses på sekretærens plads.
Der blev trukket 3,5 km ledning!
Under mødet kan talerækkefølge og stemmeafgivning vises på
de 4 skærme på væggen, hvoraf de 2 ses her. Det klares med
tryk på en af knapperne på boksen på bordet. Mikrofonen
tilkobles, når man får ordet.
I den store cirkel på gulvtæppet er indvævet et kort over den
nye
Randers Kommune. Der er 220 glas i hver af de 3 store
Ambassadør-lysekroner, der også ses fra Rådhustorvet.
Mellem dørene fjernest ses æresborger Henrik Pontoppidan.
Foto: Knud Larsen, Larsenfamilien, Randers fra Randersugen august 2006.