A3 Byen bliver garnisonsby for 5. Dragonregiment 1774

I 175 år havde dragonerne hjemsted i Randers. Dragonernes uniform har
skiftet udseende gennem tiderne, men dragonerne er i randrusianernes
bevidsthed forbundet med lyseblå uniformer.
Fra Henning Hall: Ryttere, Rak og Randersborgere, s. 163:
Militære forlægninger i og ved Randers:
1763-67 Slesvigske Dragonregiment
1767-72 Slesvigske Regiment Ryttere
1772-74 Slesvigske Kyrasser Regiment
1774-79 Jyske Regiment Ryttere, chefstab 5. Dragon Regiment
1779-88 Jyske Regiment Ryttere, chefstab Frederik Numsen
1788-03 Jyske Dragoner, chefstab Bonnichsen
1953 flyttes Jydske Dragonregiment fra Randers til Holstebro
1952-97 Jydske Ingeniørregiment på Randers Kaserne, herefter Skive
         Hæren, Skive Kaserne fortæller i "Om IGR" Ingeniørtroppernes historie.
Illustration fra "Historisk Beretning om 5te Dragonregiment".
Udgivet med Krigsministeriets Understøttelse i Anledning af Regimentets
200-aarige Bestaaen, af dets Chef Oberst E. V. Busky-Neergaard, 1879.
Maleriet hænger nu hos Jydske Dragonregiment på Holstebro Kaserne.
Se også illustration fra samme regiments jubilæumsskrift 1954.

En fægtning under sidste del af Napoleonskrigene:Soldater i Randers, se: Holstenske Rytteri Regiment  Det Slesvigske Kyrasserreg.  5. Dragonreg. Tøjhuset  Skilderhus  Dragoner Thorsgades Kaserne.