C1 Det Slesvigske Kyrasserregiment 1748-58 og 1773-74

Regimentet havde garnison i Randers
ad flere omgange. Det havde navn
efter brystpladen af jern, en kyras,
som skulle beskytte soldaterne i
kamp.

Venstre billede er fra Henning Hall: Ryttere,
Rak og Randersborgere s. 161, hentet fra
Carl Bertrams bog fra 1761 om den danske
militære uniformering. Officer og menig i
Slesvigske Kyrasserregiment, der bestod af 4
eskadroner og 8 kompagnier á 61 mand,
altså 488 mand foruden officerer.
Foto: Garnisonsbiblioteket. Kastellet. København.

Højre billede fra B. Walbom-Pramvig:
UNIFORMER, FANER OG VÅBEN i
Den Danske Hær fra 1659 til 1980, s. 47.
Tekst:
Rytteren fra 1716 bærer kyras, men
hører til det nationale rytteri.
Kyrasseren fra 1761 er af det
2. Jyske Kyrasserregiment. 


Soldater i
Randers, se: Holstenske Rytteri Regiment  Det Slesvigske Kyrasserreg.  5. Dragonreg.  Tøjhuset  Skilderhus  Dragoner  Thorsgades Kaserne.