B3 Thorsgades Kaserne 


 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
Billedet af den hvide kaserne fra Randers Stadsarkiv. Foto af paradepladsen fra privat samler. Stedets navn nu: Dragonparken.
Rekrutkasernen i Ladegårdsgade (nu Thorsgade) blev bygget i 1856. I 1880 blev den raseret af en brand, som efter sigende var påsat af
en rekrut. Dragonerne hjalp til med slukningsarbejdet, men kasernen måtte rives ned, og en ny blev opført. Denne nedlagdes i 1942,
og bygningerne er nu indrettet til ældreboliger.
Se Bygninger af arkitekt Jens Peter Jensen Wærum.
Soldater i
Randers, se: Holstenske Rytteri Regiment  Det Slesvigske Kyrasserreg.  5. Dragonreg.  Tøjhuset  Skilderhus  Dragoner  Thorsgades Kaserne.