B3 Dragoner i gaderne

Dragonerne deltog i treårskrigen i Slesvig og vendte hjem med pomp og pragt. Der afholdtes parade på byens torv og
folk kastede med blomster. I 1863 drog de atter af sted og vendte året efter hjem igen efter tabet af Slesvig.
Denne gang var hjemkomsten knap så festlig.

                                      
1854. Menig, premierløjtnant (adjutant) og overvagtmester. 1908. Premierløjtnant og menig.

Begge illustrationer fra "JYDSKE DRAGONREGIMENT 1679-1954, En kort oversigt over regimentets historie udgivet i anledning af
regimentets 275 års beståen". De originale billeder hænger hos Jydske Dragonregiment på Holstebro Kaserne.
Ved 250-årsdagen 1929 mødte ca. 1000 gamle dragoner i Randers. En af dem var general Hegermann-Lindenkrone, veteran fra 1864, som den dag
havde 70 års officersjubilæum!
Fra 1932 blev 3. og 5. Dragonregiment sluttet sammen under navnet Jydske Dragonregiment. Den ny kaserne ved Mariagervej stod færdig i 1941.
I 1953 flyttede Jydske Dragonregiment fra Randers til Holstebro. Hestene er for mange år siden skiftet ud med kampvogne (tanks) og andre køretøjer.
Den første danske soldat, der i august 2003 mistede livet under aktiv tjeneste i Irak, var netop fra JDR. Se også samme regiments jubilæumsskrift 1879.
1952-97 Jydske Ingeniørregiment på Randers Kaserne, herefter Skive. Hæren, Skive Kaserne fortæller i "Om IGR" Ingeniørtroppernes historie.
Siden 1997 har stedet andre brugere. Randers Kommune bruger nu hovedbygningen. By i byen ApS ejer det meste af kasernen - se Visionen!
Soldater i Randers, se: Holstenske Rytteri Regiment  Det Slesvigske Kyrasserreg.  5. Dragonreg.  Tøjhuset  Skilderhus  Dragoner  Thorsgades Kaserne.