A4 Tøjhuset 1801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ved Udbyhøjvej opførtes i 1801 "Nørre Jyllands Tøihuus" til
opmagasinering af militært materiel og uniformer.    


Samme funktion som oprindeligt Tøjhuset i København,
nu indrettet som Krigsmuseet (tidligere Tøjhusmuseet).

Nørre Jylland er her alt nord for Kongeåen.
Nær Tøjhuset er Søjlerne i Tøjhushaven.

Der foregik meget på Nørre Jyllands Tøjhuus:

En duel? 

Oberst H. M. Lunding var ung dragonofficer omkring 1930 i Randers. I sine velskrevne erindringer "Stemplet fortroligt" fortæller han s. 39: 

I de dage kunne originaler endnu trives ved regimenterne. Vi havde en af de mest farverige ved dragonerne i Randers. På Nørrejyllands
Tøjhus
fandtes dengang en del officerskvarterer for både gifte og ugifte officerer, og her boede bl.a. en ugift ritmester, der mildest talt tog sine
både store og hyppige bægre. Når han kom hjem om natten og svingede over tøjhusgården, hostede og harkede han, så det rungede, og en
gift officerskollega med anlæg for jalousi følte sig overbevist om, at støjudfoldelsen havde til hensigt at påkalde hans kones opmærksomhed.
 

Det gik så vidt, at den pågældende officer en dag mødte op hos ritmesteren og forkyndte, at han nu ikke mere ville finde sig i dennes
påtrængende opmærksomhed over for konen og kun kunne se én udvej. Han ville duellere.
 

Ritmesteren havde åndsnærværelse nok til at svare det, som sidenhen blev en anekdote: 

- Nåh, vil du det, ja, ja. Du kan møde i morgen tidlig klokken fem på Skovbakken. Hvis jeg ikke er kommet til tiden, kan du bare begynde at skyde . . .

Soldater i Randers, se: Holstenske Rytteri Regiment  Det Slesvigske Kyrasserreg.  5. Dragonreg.  Tøjhuset  Skilderhus  Dragoner  Thorsgades Kaserne.