A1 Skilderhuset ved Rådhuset 1862     

Skilderhus 2006 ved Christiansborg Slot med
monogram fra dronning Margrethe  2.

Skilderhus 1862 ved Randers Rådhus efter
tegning af Fr. Rohde, Det Kgl. Bibliotek.

Det er ikke lykkedes at finde årstal for
hvor tæt på nutiden der blev holdt vagt sådan.
Soldatens hjelm er den karakteristiske fra
dragonerne.
Gadelampen har sikkert været med gaslys.
Bemærk at Niels Ebbesen-statuen meget
naturligt mangler, da den først blev rejst
Rådhustorvet i 1882.

I forgrunden ses Marked på Rådhustorvet.
Bag skilderhuset ses en høj sidebygning, der
blev erstattet af en mindre efter 1930, da
Rådhuset blev flyttet 3 m til venstre.

Soldater i Randers, se: Holstenske Rytteri Regiment
Det Slesvigske Kyrasserreg.  5. Dragonreg.  Tøjhuset
Skilderhus  Dragoner  Thorsgades Kaserne.